Kompisar med Christer och Morgan
i media

Artikel och intervju med Christer på gp.se 25 februari
Artikel och intervju med Christer i GP del 3, 27 februari

Logga in för att ta del av pressmaterial.